Bærekraft i alt vi er og alt vi gjør.

62°NORD startet opp med bakgrunn i bærekraft. Vi hadde en historisk bygning som ble ledig og måtte fylles med nye idéer, slik at samfunnet rundt skulle bestå og bygningen ha en grunn til å være. På 62 grader nord, Sunnmøre, hvor vi holder til, er vi omringet av stupbratte fjell og et stormfullt hav. Byer og tettsteder er bygd på de små tunger av land som er tilgjengelig gjennom hele året, så her på kysten er ikke bærekraft et valg, men heller en nødvendighet.

Det har kommet naturlig for oss å ta vare på den historien vi har, og utnytte de ressursene som er tilgjengelig. En typisk 62°NORD opplevelse er bygd på noe eksisterende. En bygning som ellers ville forfalt, et samfunn som ellers ville blitt fraflyttet, et behov som trengte å fylles. I små samfunn, som her ute i havgapet, vet alle hvem du er og hva du gjør, og alles liv er sammenflettet i generasjoner som var og generasjoner som skal komme. Med et slikt bakteppe kommer bærekraft naturlig, i den absolutt dypeste definisjonen av konseptet, som omfatter naturen rundt oss, materialene vi omgir oss med, ressursene vi forbruker, menneskene som arbeider for oss og med oss, menneskene som bruker oss.

Vår oppgave er å lage førsteklasses opplevelser med minst mulig fotavtrykk. Eksklusive gjemmesteder uten fokus på skala, men med absolutt fokus på kvalitet. 62°NORD bygger sine hoteller og sine opplevelser med ønske om at våre gjester skal oppleve det beste av naturen og menneskene i regionen, uten at det er en belastning på hverken nevnte mennesker eller natur, men noe som bygger opp natur, samfunn, enkeltmennesker og miljø. Bevare, gjenbruke, skape noe nytt av noe gammelt. Eksklusivt, bærekraftig. 

Kontakt oss

Drømmer du om å oppleve Ålesund & Sunnmøre?

Med våre hoteller og aktiviteter skaper vi reiseminner på Sunnmøre, og vi vil gjerne høre fra deg.