Hotel Union Øye ekspanderer og oppgraderer eiendommen 

Ålesund, oktober 2020

​Som en del av Flakk Gruppen sin reiselivsstrategi starter vi nå en omfattende utbygging og oppgradering av historiske Hotel Union Øye på Øye.

Hotellet har siden åpningen i 1891 vært reisens mål for fjellfolk, eventyrere, Konger og Dronninger og er omtalt som et av Skandinavias mest anerkjente historiske hoteller. Hotel Union Øye er en del av 62°NORD Hotels & Adventures som siden etableringen i 2004 har hatt en langsiktig strategi om å tilby skreddersydde opplevelser med egne hoteller, aktiviteter, biler, båter og helikoptre til det nasjonale og internasjonale high end markedet. 

Hotel Union Øye, 62°NORD og Flakk Gruppen er en familieeid bedrift som har investert over 500 millioner i å utvikle hoteller og opplevelser av høy kvalitet på Sunnmøre og 62. breddegrad. Og selv om reiselivet er inne i utfordrende tider er det betryggende at våre hoteller og aktiviteter kan vise til en svært god sommer, hvor blant annet Hotel Union Øye kan avslutte nok en sesong med omsetningsrekord i 2020. Dette beviser at Flakk familiens strategi og satsning gir resultater, noe som gir oss trygget til å trosse den pågående pandemien og fortsatt investere betydelige summer i reiselivet på Sunnmøre.

Hotel Union Øye er en hjørnesteinsbedrift og avgjørende for å holde liv i den vesle fjordbygda Øye i enden av Norangsfjorden. Og det er til stor glede vi opplever at hotellet bidrar til at familier velger å flytte til Øye for å jobbe og bosette seg. Økt lokal sysselsetting, under utviklingen og ved drift av hotellet, underbygger 62°NORD sitt verdigrunnlag som er fundamentert på Geoturisme. Det samme er det nøysomme fokuset på å bevare sjelen og historien til hotellet, noe som gjør at returnerende gjester og venner av hotellet vil føle seg hjemme og sette pris på den oppgraderte eiendommen, på samme måte som nye gjester nå vil velge å besøke Norge for første gang på grunn av Hotel Union Øye som destinasjon.

Eiendommen vil utvikles over en toårsperiode hvor hotellet vil gå fra 29 til 46 rom, hvor tre nye Suiter vil bli tilført som et nytt tilbygg til hovedbygningen i 2021. Resterende kapasitet vil bli ført opp i et klyngetun som separate Villas til gjenåpningen i 2022. De nye husene vil, sammen med den utvendige og innvendige oppgraderingen, være av meget høy standard. Utbyggingen vil også bestå av; et conseveratory, en palmehave, et bibliotek, et game room, en låve for blant annet arrangement, garasjeanlegg, helipad, og en nydelig opparbeidet hage på 4300 kvm med stier, lysthus, kjøkkenhage og en romantisk vanndam som ferdigstilles i 2022. Som en del av utviklingen vil også store deler av det eksisterende hovedhuset oppgraderes til samme høye standard. Totalt investeres det 150 til 200 millioner i oppgraderingen av Hotel Union Øye.

Målet med investeringen er å styrke 62°NORD sin posisjon om å sette reiselivs Norge på verdenskartet. Vi opplever at det internasjonale markedet etterspør denne type bærekraftige opplevelser med høy standard. I tillegg byr våre omgivelser på ro, ren luft og mektige naturopplevelser noe som gjør oss sikre på at dette er en god investering for fremtiden. Grunnet stor pågang vil hotellet være åpent i tre måneder fra juni til august i 2021, mens prosjektet vil bli ferdigstilt i sin helhet til grand opening i mai 2022.

"Utviklinga skjer av kjærleik til vårt høgt elska fjordslott. Vi har brukt lang tid og gått mange runder i planleggjinga for å kome fram til korleis vi kan dyrke det unike, sjarmerande og sørgje for at nasjonalskatten får leve viare og verte eit enno betre produkt også i framtida. Vi gler oss så mykje til å ynskje gamle og nye gjestar velkomen attende til Øye i åra som kjem"

Mariann Øye, hotelldirektør