ledig stilling hos Hotel Union Øye

Husøkonom

Vi ser etter ein effektiv og strukturert leiar, som set si ære i at våre fasilitetar til ei kvar tid er velhaldte og presentable slik dei skal vere på eit høgstandard hotell.

Hotel Union Øye, 62 NORD og Flakk Gruppen er ei familieeigd bedrift som allereie har investert betydelige midlar i utvikling av hotell og opplevingar på Sunnmøre og 62. breddegrad. Som ein del av Flakk Gruppa sin reiselivsstrategi investerast det no i ei omfattande utbygging og oppgradering av Hotel Union Øye. Vi har sidan opninga i 1891 vore reisemål for tindebestigarar, eventyrarar, kongar og dronningar og er omtala som eit av Skandinavias mest anerkjende historiske hotell. Vi er stolte av å levere berekraftige og skreddersydde opplevingar av svært høg kvalitet for våre gjestar.

Som husøkonom har du overordna ansvar for at gjestane kjem til eit reint og innbydande hotell, og at roma er klare når dei skal vere det. Du er ikkje berre ansvarleg for reinsemda på hotellet, men også ansvarleg for gjestane sin komfort og velvære som eit resultat av perfekt reinhald og serviceinnstilt roomservice.

Stillinga innebærer både personal-, budsjett- og resultatansvar, og gjennom god leiing og oppfølging av dine tilsette skal du sikre eineståande service og kvalitet på våre tenester. Dette gjer du gjennom aktivt arbeid med rutiner, og kontinuerleg kvalitetskontroll av leveransar.  Stillinga har også eit operativt ansvar for HMS, og som leiar er du ein rollemodell og aktiv bidragsytar til eit godt arbeidsmiljø

Vi søkjer ein person med relevant erfaring og utdanning, gjerne innan hotell. Lang drifts- og leiarerfaring frå liknande stilling kan kompensere for manglande utdanning. Vidare må søkjarar ha god økonomiforståing og vere grunnleggjande serviceinnstilt, positiv og energisk. 

Som leiar må du vere raus, tydeleg og profesjonell i handteringa av dine tilsette. Fleksibilitet og gode samarbeidsevner er ein forutsetnad, og du må ikkje vere redd for praktisk arbeid når situasjonen krever det.  Vidare må du vere kvalitetsbevisst og ha eit svært godt trena auge for detaljar.  Du evner å handsame periodevis høgt arbeidspress, og du er ein person som beheld roa i eit hektisk og høgt tempo.

Vi tilbyr ei utviklande og spanande stilling i eit godt arbeidsmiljø, der du får vere med på å skrive eit nytt kapittel av historia saman med trivelige kollegaer. Vi er hjelpsame med bustad, og tilbyr løn etter avtale.

Er du den vi leter etter?

Søknadsfrist 20. januar 2022

Kontakt Mercuri Urval ved Ole Petter Bratteberg, tlf. 975 59 036 eller Mette Slinning, tlf 975 59 025 for ytterligere informasjon. Alle henvendelser til Mercuri Urval blir behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver.