La adrenalinet få fritt spillerom på en spennende safari til sjøs. Opplev Ålesund fra sjøen, besøk selkolonier og se lundefugl på fugleøya Runde.