Bærekraft – i alt vi er og alt vi gjør

Vår oppgave er å lage førsteklasses opplevelser med minst mulig fotavtrykk

Vi bygger våre hoteller og opplevelser med ønske om at våre gjester skal oppleve det beste av naturen og menneskene i regionen, uten at det er en belastning på hverken nevnte mennesker eller natur. 

I små samfunn, som her ute i havgapet, vet alle hvem du er og hva du gjør, og alles liv er sammenflettet i generasjoner som var og generasjoner som skal komme. Med et slikt bakteppe kommer bærekraft naturlig, i den absolutt dypeste definisjonen av konseptet, som omfatter naturen rundt oss, materialene vi omgir oss med, ressursene vi forbruker, menneskene som arbeider for oss og med oss, menneskene som bruker oss. 

Dyr og miljø

Vi tilbyr opplevelser som er både spennende og lærerik for våre gjester. Å bygge kunnskap for naturen og dyrelivet rundt er en viktig formidlings-oppgave for å inspirere flere til ta bedre vare på våre omgivelser. For er man glad i noe tar man bedre vare på det. Det et viktig for oss å tilby ekte, ærlige og autentiske opplevelser som er fundamentert på at dyrelivet får være i fred og kan leve sine liv på en naturlig måte. Dyrelivet er en viktig del av økosystemet og de har rett til å leve sine liv uten å bli forstyrret av mennesker. 

- Vi følger strenge regler og retningslinjer for å unngå å forstyrre dyrene, og vi oppfordrer våre gjester om å gjøre det samme. 

Sporløs ferdsel

Alt avfall som produseres som en del av våre opplevelser tas hånd om på en miljøtilpasset måte.

-alt avfall blir kildesortert
- olje og forurenset vann fra motorrommet på våre båter blir samlet opp i egne kanner som leveres til spesialiserte mottaksanlegg.

Fartøy

Vi ønsker å ferdes så miljøtilpasset som mulig og velger alltid den nyeste og mest bærekraftige teknologien for våre fartøy. Vi ønsker å ligger i forkant av utviklingen og er hele tiden på jakt etter innovative måter å redusere våre fotavtrykk:

- alle kapteiner har bestått kurs i økokjøring
- kapasitets-styring for å minimere antall turer
- alle båter er utstyrt med motorer av ny teknologi