Generelle vilkår grupper

 GENERELLE BETINGELSER GRUPPEBESTILLING

IMPLEMENTERING AV EVENT/ ARRANGEMENT/ SKREDDERSYDDE OPPLEVELSER

For å sikre kvaliteten på arrangementet, vi ber deg om å kontakte oss for å sikre at vi har alle detaljer vi trenger før kunden sender ut bekreftet arrangement til øvrige deltakere. På denne måten sikrer vi oss at det er kommunisert eventuelle begrensinger.

PROGRAM OG NAVNELISTE

Ved gruppebestilling må navneliste, program, kontaktinformasjon på leder av gruppen, eventuelle allergier og spesielle behov sendes skriftlig til hotellet og/eller 62°NORD senest 7 dager før arrangementet starter.

BUY OUT

Ved booking av 80% av hotellets kapasitet eller mer, forbeholder 62NORD seg retten til at hele hotellet må kjøpes ut.

UBETALTE ROMREGNINGER

Hver enkelt gjest er ansvarlig for sin egen regning om ikke annet er spesifikt i kontrakt. Arrangør (bestiller) er ansvarlig for deltagerregninger som ikke blir betalt så lenge annet er avtalt.

SKADER

All skade på hotellområde og/eller på andre aktiviteter/ opplevelser i regi av 62NORD som er gjort av gjesten, vil gjesten stå ansvarlig.

REDUKSJON AV ROMNETTER

Reduksjon av antall rom og/eller romnetter annet enn beskrevet nedenfor vil gjelde:

ANTALL DAGER FØR ARRANGEMENT 

Betaling

-       Mer enn 90 dager før arrangementets dato

30 % depositum

-       Mellom 90 og 60 dager før arrangementets dato

50 % av totalsum

-       Mellom 60 og 30 dager før arrangementets dato

80 % av totalsum

-       Kortere enn 30 dager før arrangementets dato

100 % av totalsum

 

All endringer må sendes skriftlig til hotellet. Endringer av økning i rom må bekreftes av hotellet.

REDUKSJON AV MÅLTIDER

Reduksjon eller avbestilling av måltider senere enn 14 dager forut for arrangements start, vil bli fakturert til full kost. Alle endringer må sendes skriftlig til hotellet. 

AVBESTILLING/KANSELLERING

Avbestillingsbetingelser for grupper over 5 rom 

Betaling

-       Mer enn 90 dager før arrangementets dato

30 % depositum

-       Mellom 90 og 60 dager før arrangementets dato

50 % av totalsum

-       Mellom 60 og 30 dager før arrangementets dato

80 % av totalsum

-       Kortere enn 30 dager før arrangementets dato

100 % av totalsum


ANDRE BETALINGER

Andre servicer utført av hotellet som er bestilt utenom kontrakten, vil bli lagt til fakturaen til gjesten/ deltakere.

KREDITT

En eventuell kreditt skal alltid være avtalt og akseptert i forkant. Betalingsbetingelser ved innvilget kreditt er netto pr 10 dager. Vi forbeholder oss retten til å kredittsjekke navn og firma, samt vi forbeholder oss retten til at eventuelle henvendelser skal ha firmaets logo fra avsenderen ved forespørsel om kreditt. Alle henvendelser må inneholde navn, firma, kontaktperson, telefonnummer og korrekt epostadresse og fakturaadresse. Forespørselen av et arrangement må signeres av ansvarlig kontaktperson som søker kreditt. Søknad om kreditt skal skje skriftlig til hotellet.

Eventuelle individuelle fakturaer skal søkes om på forhånd og senest 14 dager før arrangementet starter. Vi forbeholder oss retten til å avgjøre om dette blir innvilget i hvert tilfelle.

Vi tar kr 65 i fakturagebyr per faktura.

FORHÅNDSBETALING

62NORD forbeholder seg retten til å be om forhåndsbetaling. Ved bekreftet arrangement, vil et non-refundable depositum på 30% faktureres for at arrangementet skal være bekreftet fra vår side. Alle bookinger av skreddersydde opplevelser vil bli fakturert fra 62NORD.

FORCE MAJEURE

Hendelser som er utenfor vår kontroll slik som streik, brann og ekstrem vær eller annet av en slik forfatning som gjør at arrangement ikke kan gjennomføres, forbeholder 62NORD seg retten til å kansellere oppholdet uten ansvar for å betale kompensasjon eller tilbakebetale allerede innbetalte.

PRISER

Vi tar forbehold om prisendringer som følge av økte kostnader på innkjøp, tjenester, valuta, økte skatter og avgifter eller andre forhold som er styrt av eksterne parter og som er utenfor hotellets kontroll.

FORSIKRING

Vi anbefaler å tegne en avbestillingsforsikring hos eget forsikringsselskap som blant annet dekker avbestilling grunnet sykdom. Det anbefales at gjesten alltid har tegnet egen reiseforsikring.

DOMSTOL

All uenighet mellom parter av denne kontrakten som ikke klarer å løses uten en domstol, vil dette bli tatt til lokal og norsk rett og dets avgjørelse vil gjelde.

KONTANTFRIE HOTELL

Vi etterstreber å ha kontantfrite hotell og vi oppfordrer derfor all våre gjesten til å kun benytte elektroniske betalingsløsninger ved bookinger gjort direkte til et av våre hotell. Som forbruker og vår gjest vil dette være en trygg og fri måte å reise på.

BÅTRESERVASJONER

62°NORD AS tar forbehold om endring eller kansellering av turer på grunn av uforutsette hendelser med utstyr eller mannskap – samt dårlig vær. Når været tilsier at oppsatt rute ikke er forsvarlig – forbeholder 62NORD ved båtfører seg retten til å kansellere turen. Alternativt kan båtfører endre rute – for å gi kundene en god og trygg opplevelse. Endret rute på grunn av værforhold gir ikke grunnlag for refusjon av billett.    

 

BETINGELSER FOR AVBESTILLING

TOTALSUM

-       Mer enn 14 dager før avreise

Ingen betaling

-       Mindre enn 7 dager før avreise

100 % av totalsum

 

Gjesten har ansvaret for å vurdere sin egen fysiske og psykiske form sett opp mot turens innhold. RIB turer foregår med stor fart og bølger – og er forbundet med en ekstra risiko. Vi anbefaler ikke RIB turer for gravide og folk med kjente sykdommer som kan forverres ved kjøring under nevnte forhold. Alle deltagere på RIB turer må i forkant av turen signere på at deltagelsen er på eget ansvar og risiko.  

Gjesten skal alltid rette seg etter de anvisninger som blir gitt båtfører – båtfører har alltid det overordnede ansvaret og den øverste myndigheten på båten han/hun fører. Båtfører har også myndighet til å nekte personer deltakelse på våre aktiviteter om det vurderes som en risiko for sikkerheten – dette knyttet til helse, fysisk form, påvirkning av alkohol eller andre rusmidler eller om de opptrer på en slik måte at det er til sjenanse for andre deltakere.

Medbrakt utstyr på båtturene – som kamera, mobiltelefoner, vesker, smykker, briller o.l. tas med på egen risiko.

Gjester som skal delta på felles RIB turer må møte opp minimum 15 minutter før oppsatt avgangstid for påkledning av flytedress og annet utstyr. Vi anbefaler i tillegg praktiske sko som tåler vann og varmt tøy, lue og hansker hvis været og temperaturen tilsier det. Vi anbefaler vanntett beskyttelse av mobiltelefoner og eventuelt kamerautstyr.

Ved for sent oppmøte risikerer kunden ikke å få være med på turen – eller at turen blir tilsvarende kortere. Turen må uansett betales i sin helhet og vil ikke bli refundert.

Vi tar forbehold om eventuelle endringer i betingelser for et enkelt arrangement eller en gitt tidsperiode – hotellet eller leverandør av arrangementet vil gi informasjon om dette.