Generelle vilkår individuelle

GENERELLE BETINGELSER - SKREDDERSYDDE TURER
Avbestilling av skreddersydde turer som er bekreftet (opptil 5 rom og/eller opptil 9 personer) - må gjøres senest 4 uker før avtalt ankomstdato. Hvis en skreddersydd tur som er bekreftet blir kansellert mindre enn 4 uker før ankomst, vil 100% av den avtalte prisen for turen bli belastet.

For å fullføre en bestilling vil et depositum på 30% av totalbeløpet bli fakturert ved bekreftelse. Dette depositumet refunderes til 4 uker før ankomst.

For alle turer laget av 62°NORD-teamet, bestående av to aktiviteter eller mer, vil vi kreve et administrasjonsgebyr for bestillingen. Gebyrets størrelse avhenger av kompleksiteten i bookingen. Administrasjonsgebyret faktureres ved bekreftelse og kan ikke refunderes.

HOTELLROM
Avbestilling av et bekreftet hotellrom må gjøres minst 5 dager før ankomst. Hvis hotellrommet blir kansellert mindre enn 14 dager før ankomst, vil rommet bli belastet i sin helhet.

PRISER OG BETALING
Alle skreddersydde reiseruter utført av 62°NORD Hotels & Adventures blir fakturert i NOK.

Vi forbeholder oss retten til å endre priser på grunn av økte kostnader for varer, tjenester, skatter og avgifter eller andre kostnader som kontrolleres av eksterne parter.

SKADER
Gjestene er økonomisk ansvarlige for eventuelle skader på hotellrom, inventar eller annet utstyr.

FORCE MAJEURE
Hvis det skulle oppstå omstendigheter som er utenfor vår kontroll - som streik, brann, ekstremvær og andre hendelser som gjør at oppholdet eller aktiviteten din ikke blir utført, forbeholder vi oss retten til å avbryte oppholdet eller aktiviteten uten å være ansvarlig for betaling kompensasjon. Generelt anses dårlig vær som normalt og gir ikke kunden rett til å kansellere eller endre bestillingen.

FORSIKRING
Vi anbefaler alle gjester å tegne en avbestillingsforsikring hos et forsikringsselskap for å dekke seg selv for avbestilling. I tillegg anbefales det at alle gjester har gyldig reiseforsikring. Det er en forutsetning for å bestille at du har riktig omfattende reise- og medisinsk forsikring for å dekke deg selv, samt eventuelle pårørende / reisefølge under hele reisen.

BÅTURER OG ANDRE AKTIVITETER UTEN OVERNATTING
Sikkerheten for våre gjester og mannskap vil alltid være viktigste prioritet i alle våre operasjoner. 62°NORD forbeholder seg retten til å endre eller avbryte turer på grunn av uforutsette problemer med utstyr eller mannskap - samt dårlig vær. Hvis værforholdene tilsier at den opprinnelig planlagte ruten ikke er trygg, forbeholder 62°NORD seg retten til å avbryte turen etter råd fra våre guider og båtførere. Alternativt kan guiden eller båtfører endre ruten for å sikre at deltakerne får en hyggelig og trygg opplevelse. Endringer i ruten på grunn av værforhold er ikke grunnlag for refusjon eller prisreduksjon.

BETINGELSER FOR ANNULLERINGER
Båtturer og andre aktiviteter uten overnatting kan avbestilles uten kostnad 14 dager før avreise. Hvis aktiviteten avlyses mindre enn 14 dager før avreise, vil 100% av totalbeløpet for aktiviteten belastes. Alle bestillinger, endringer og avbestillinger må sendes inn skriftlig. Sen ankomst kan føre til en kortere tur eller gå glipp av turen helt. Turen må fortsatt betales i sin helhet og ingen refusjon vil bli gitt.

VIKTIG INFORMASJON
Deltakerne må alltid følge instruksjonene gitt av guide eller båtfører; operatøren har autoritet på båten som han/hun fører. Operatøren har myndighet til å nekte noen deltakelse fra turen hvis de anser det som en sikkerhetsrisiko - dette kan være relatert til helse, fysisk tilstand, påvirkning av alkohol eller narkotika, eller hvis de handler på en måte som er en plage for andre deltakere.

Bruk av og medbragt personlig utstyr/gjenstander på båtturer/guided turer, som kameraer, mobiltelefoner, vesker, smykker, briller etc. er på deltakernes egen risiko.

BILLETTER TIL TURER MED WILDLIFE SEA SAFARI OG HAVRAFTING
Billetter til våre planlagte turer kan endres og kanselleres inntil 7 dager før avreise uten betaling. For endringer eller avbestillinger senere enn 7 dager før avreise, refunderes det ikke. Dette gjelder også hvis bestillingen er gjort senere enn 7 dager før avreisedato.

JURIDISKE SAKER
I tilfelle uenighet mellom parter som ikke kan løses uten bruk av rettsforhandlinger, er jurisdiksjonen en domstol i Norge, og avgjørelsen vil være endelig.

PERSONVERN
https://www.62.no/en/articles/...

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i vilkårene for en enkelt begivenhet eller periode - hotellet eller kontraktøren vil gi informasjon om dette.